Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego
Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan

Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiegoWe wrześniu w Bibliotece Pedagogicznej w Gołdapi rozpoczęły się spotkania uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w powiecie gołdapskim. Na pierwszych spotkaniach z koordynatorem sieci Weroniką Gaworską zostały omówione zasady pracy sieci. Uczestnicy omówili założenia projektu oraz ustalili cele pracy, jej zasady i harmonogram. Uczestnicy zdefiniowali swoje oczekiwania wobec eksperta i spotkań szkoleniowych. W drugiej części spotkań, które odbywały się w sali komputerowej Biblioteki Publicznej, koordynator sieci zapoznał uczestników z udostępnioną przez ORE platformą internetową, na której uczestnicy założyli indywidualne konta. Koordynatorka sieci pomagała nauczycielom testować możliwości platformy.


Na koordynatorkę sieci współpracy i samokształcenia wychowawców została wybrana pani Barbara Nierwińska – nauczyciel SP2 w Gołdapi. Nowa p. koordynator została poinformowana o swoich obowiązkach związanych z modernizowaniem sieci współpracy i samokształcenia.


Kolejne listopadowe spotkania sieci były prowadzone przez ekspertów. Warsztaty miały na celu nabycie przez nauczycieli umiejętności w obszarach wybranych przez uczestników danej sieci współpracy i samokształcenia.


Z kolei w szkołach i przedszkolach II cykl projektu „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego” rozpoczął się na posiedzeniach rad pedagogicznych, w których uczestniczyli SORE. Na spotkaniach tych wybierano obszary, w których nauczyciele chcą się doskonalić. We wszystkich placówkach wybrano zespoły zadaniowe, które na warsztacie diagnostyczno – rozwojowym (przy pomocy SORE) dokonały pogłębionej autodiagnozy i określiły priorytety rozwojowe swojej szkoły/przedszkola. Dla każdej szkoły/placówki powstał Roczny Plan Wspomagania, którego realizacja jest przewidziana do końca roku szkolnego 2014/2015. W listopadzie w placówkach objętych wsparciem odbyły się wykłady z ekspertami. Na grudzień, styczeń i luty przewidziane są warsztaty z ekspertami, które będą się odbywały raz w miesiącu. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli spożyć obiad oraz skorzystać ze słodkiego poczęstunku podczas przerw kawowych.

 

 

Ewa Sieczkowska
Asystent projektu
 

 „Celem realizacji projektów powiatowych jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Podejmowane w ramach projektów powiatowych działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach objęte zostały istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły i przedszkola, ale i pomoże dyrektorom oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.”

www.ore.edu.pl

Pierwszy cykl Bezpośredniego wsparcia procesu doskonalenia  nauczycieli w powiecie gołdapskim realizowany przez Poradnię Psychologiczną w Gołdapi dobiegł końca.

Oto kilka faktów z historii.

Projekt rozpoczął się 10 stycznia 2014 roku od spotkań Szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) – pani Elżbiety Mietlińskiej i pani Justyny Wołyniec z dyrektorami 15 szkół i 3 przedszkoli. Podczas spotkań dokonano wstępnej diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola. W oparciu o informacje uzyskane w wywiadzie z dyrektorami oraz analizę dokumentów określono potrzeby szkół/przedszkoli i nauczycieli. Wstępnie wybrano opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oferty edukacyjne, które zostały włączone do Rocznych Planów Wspomagania Pracy Szkoły/Przedszkola (RPW), realizowanego w ramach projektu. Przykładowymi  tematami wybieranymi przez szkoły/przedszkola były: „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?”,  „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” czy „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”

 

W celu podsumowania pracy w sieci w dniu 10 czerwca 2014r. w Bibliotece Pedagogicznej w Gołdapi po raz czwarty spotkali się uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów z powiatu gołdapskiego.

W ramach sieci Dyrektorów w roku szkolnym 2013/2014 odbyły się cztery spotkania, w tym jedno sześciogodzinne z ekspertem, na którym uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu. Pomiędzy tymi spotkaniami uczestnicy założyli konta na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, gdzie mieli okazję korzystania z możliwości technicznych platformy, na której z pomocą koordynatorki sieci umieszczali swoje pliki, mogli dzielić się na forum pomysłami i dobrymi praktykami oraz własnymi doświadczeniami związanymi z zadaniami dyrektora w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podjęte działania i wspólne inicjatywy uczestników sieci pozwoliły na wypracowanie w ramach szkolenia z ekspertem trzech przykładowych narzędzi wspomagających pracę dyrektorów w szkole/przedszkolu.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców z powiatu gołdapskiego pracowała w roku szkolnym 2013/2014 nad tematem „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”. W ramach sieci odbyły się trzy spotkania jej uczestników, w tym dwa z ekspertem zewnętrznym.

 

Sieć współpracy i samokształcenia liderów zespołów nauczycielskich, wicedyrektorów, pedagogów w powiecie gołdapskim zajmowała się w roku szkolnym 2013/2014 tematem „Promocji i budowania wizerunku placówki”.
W ramach owej sieci odbyły się cztery spotkania jej uczestników, w tym dwa z ekspertem zewnętrznym. We wszystkich spotkaniach łącznie uczestniczyło 24 nauczycieli z powiatu gołdapskiego. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób opracować szkic kampanii promocyjnej placówki edukacyjnej, wykorzystali wiedzę na temat sposobów wydobywania potencjału szkoły/przedszkola, oraz wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

 

wtorek, 09 września 2014 09:45

Informacja dla Beneficjentów projektu

Informujemy, że od dnia 21.08.2014 r obowiązuje nowy Regulamin uczestnictwa w projekcie i nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy wszystkie szkoły i przedszkola uczestniczące w projekcie o dostarczenie Formularzy zgłoszeniowych nauczycieli do dnia 15 września 2014 do Biura projektu.

Koordynator projektu
Mariola Zamojska

 

 

W dniu 31 maja 2014 roku Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ponownie gościła grupę nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach. Warsztat i wykład prowadzony przez eksperta Lidię Kłoczko był kontynuacją szkolenia dotyczącego ewaluacji wewnętrznej szkoły pt. „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną”.

Temat z pozoru wydaje się trudny, ale nauczyciele zgodnie twierdzą, że każdy nauczyciel jest z tym tematem dobrze obeznany, a potrzeba szkolenia zrodziła się z powodu zmiany wymagań ministerstwa dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Jednym z etapów ewaluacji wewnętrznej szkoły jest Tworzenie projektu ewaluacyjnego i taki jest tytuł jednego z warsztatów. „Tworzenie projektu ewaluacyjnego jest jak recepta na pyszny tort. Trzeba postępować zgodnie z procedurą-recepturą, czyli metodologią prowadzenia ewaluacji” – mówi ekspert Lidia Kłoczko. „Zagadnienie nie jest trudne, bo my to robimy na co dzień, ale jest bardzo potrzebne, bo jest dużo nowych elementów. Zmieniły się wymagania ministerstwa wobec szkół. Każdy nauczyciel powinien się w tych tematach orientować” – dodaje jedna z uczestniczek szkolenia, nauczycielka wychowania przedszkolnego Joanna Kołosza.

„W nowych rozporządzeniu ministerstwa zmniejszyła się liczba i sposób sformułowania wymagań wobec szkół. Szkoły są zobligowane do tego aby wykazać jakie działania podejmują w celu sprostania wymaganiom ujętym w rozporządzeniu.” – kontynuuje ekspert.

Wypowiedzi poprzedniczek podsumowała dyrektor szkoły, Małgorzata Jejer - „Projekt okazał się bardzo potrzebny, ponieważ zdiagnozowaliśmy potrzebę doskonalenia się w tym zakresie, co zostało zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2013/2014. Dzięki projektowi możemy przeszkolić całą radę pedagogiczną, a bez udziału w projekcie udałoby się wysłać na szkolenie najwyżej dwie osoby. Dlatego skwapliwie skorzystaliśmy z możliwości jaka się przed nami otworzyła. Szkoda tylko, że nie udało się rozłożyć tego szkolenia w dłuższym czasie.”

Miałam wielką przyjemność rozmowy z tak wysoko zmotywowaną i profesjonalnie traktującą swój zawód grupą nauczycieli z Szkoły Podstawowej w Galwieciach.

Dnia 03.04.2014r. już po raz drugi spotkali  się uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów z powiatu gołdapskiego. Spotkanie rozpoczęło się od wymiany doświadczeń z udziałem Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Pani Bożeny Ewy Winnickiej. Na początku Pani Winnicka omówiła rozporządzenie MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod kątem zadań dyrektora w zakresie jej organizowania. Następnie uczestnicy wymieniali się doświadczeniem na temat sposobów dostosowywania wymagań wobec uczniów, którzy mają trudności w nauce. Ponadto uczestnicy omawiali opinie i orzeczenia wydawane przez PP-P w Gołdapi.

Następna część zajęć była poświęcona wytyczeniu celu głównego pracy sieci  oraz oczekiwań uczestników wobec eksperta. W tej części spotkania, zaraz po przerwie kawowej, uczestnicy sieci wraz z koordynatorką sieci współpracy i samokształcenia Weroniką Gaworską, pracując we wcześniej ustalonych grupach określali potrzeby i zasoby (metodą mataplanu) w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy z zaangażowaniem dyskutowali nad trudnościami, zasobami, wizją udzielania pomocy p-p oraz formułowali wnioski do pracy w ramach podjętego tematu pracy. Na podstawie tej analizy ustalono, że na kolejnych spotkaniach, w ramach szkolenia z ekspertem uczestnicy potrzebują wsparcia w postaci szkolenia z zakresu m.in. zasad tworzenia dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu. Na zakończenie koordynatorka sieci zachęciła uczestników do korzystania z zasobów platformy informatycznej www.doskonaleniewsieci.pl.

Opracowała: Weronika Gaworska
Koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna