Artykuły w etykiet: projekty
Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan


Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakończyły realizację projektu pn.: ,,ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE”. Głównym celem projektu było propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez działania skierowane do wszystkich mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania informacyjno-edukacyjne oraz prewencyjne. Były to:
  ― Spotkania z grupami szczególnego ryzyka m. in. dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi, aby wzbogacić i utrwalić wiedzę o przepisach drogowych;
  ― Konkursy:
     • plastyczny dla najmłodszych – kształtujący właściwe zachowania dzieci w ruchu drogowym;
     • na hasło – promujący wszelkie formy bezpieczeństwa i ostrożności w ruchu drogowym;
  ― Akcje prewencyjne, których celem było: ujawnienie i wyłączenie z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz przeprowadzenie akcji dla dzieci – „Bezpieczne wakacje” i ”Rowerem bezpiecznie do celu”.

W ramach projektu została utworzona strona internetowa pod adresem: http://ontyija.powiatgoldap.pl/ tzw. Stronoteka”. Zawiera ona informacje o projekcie, jego działaniach oraz inne informacje związanej z bezpieczeństwem na drogach.

W ramach projektu zakupiono: 6 urządzeń typu AlcoBlow, zestaw ratownictwa medycznego, gry i książeczki edukacyjne oraz inne gadżety odblaskowe służące poprawie bezpieczeństwa na drodze oraz promujące projekt.

Projekt został dofinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” w wysokości: 87 900 złotych. Wartość całkowita projektu: 124 300 złotych.

Dużą popularnością wśród dzieci cieszył się konkurs plastyczny ogłoszony w ramach projektu: KRÓL MACIUŚ PIESZY
Nadesłano 134 prace z czego nagrodzono 12:
I kategoria – dzieci klas I – III
I miejsce: Arleta Uryn – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
II miejsce: Maja Masiulaniec – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
III miejsce: Dobrosława Trzasko- Zespół Szkół w Grabowie
wyróżnienia:
Anna Zarzecka - Zespół Szkół w Grabowie
Nikola Gałaszewska - Zespół Szkół w Grabowie
Kacper Zackiewicz - Zespół Szkół w Grabowie
II kategoria – dzieci klas IV – VI
I miejsce: Piotr Pastuszyński – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
II miejsce: Karolina Szyszkowska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
III miejsce: Agnieszka Jabłońska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi

wyróżnienia:
Karolina Jarzębowicz – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
Martyna Oszkinis – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
Piotr Godlewski– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

Nagrodzone prace zostały zamieszczone w kalendarzu na 2013 rok .

W konkursie na hasło MASZ GŁOS, APELUJ DO KIEROWCÓW nadesłano 19 haseł z czego nagrodzone zostały 4:
I miejsce: Agnieszka Nikitin
Patrz w lusterko gdy hamujesz, to se tyłu nie skasujesz.
II miejsce: Emilia Brodowska
Rowerzysto – załóż kask. Nie jesteś jeleń, rogi nie są przeszkodą.
III miejsce: Wojciech Jaroszuk
Pamiętaj, by to rozsądek jechał za Twoją kierownicą.
wyróżniono:
Mariola Surmacka
Kierowco bądź rozsądny- urodziłeś się bez części zamiennych!

Partnerami Starostwa Powiatowego w Gołdapi w realizacji projektu byli:
― Komenda Powiatowa Policji,
― Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi,
― Straż Miejska w Gołdapi – Urząd Miejski,
― Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
― Placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskich,
― Placówka Straży Granicznej w Dubeninkach,
― Placówka Straży Granicznej w Gołdapi,
― Zarząd Dróg Powiatowych,
― Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Gołdap,
― Stowarzyszenie S.KET-Alternatywa,
― Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi,
― Falck Pogotowie Ratunkowe w Gołdapi,
― Gołdapski Portal Internetowy GOLDAP.INFO,
― Portal GOLDAP.ORG.PL,
― Portal GOLDAP.WM.PL,
Parafie z terenu Powiatu Gołdapskiego tj.:
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach.
― Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Żabinie,
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Grabowie,
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Górnem,
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich,
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leona Wielkiego w Gołdapi
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Gołdapi
― Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Robotnika w Gołdapi
― Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Baniach Mazurskich.

Szczególnie zaangażowany w realizację projektu był Pan Jacek Rakowski prowadzący Gołdapski Portal Internetowy GOLDAP.INFO.


Był on pomysłodawcą akcji „Żółta cytryna” oraz aktywnie uczestniczył we wszystkich działaniach projektu, za co realizatorzy składają szczególne podziękowania.

 

Opracowała: Małgorzata Maciulewska
10.01.2013r.
 

środa, 24 października 2012 08:07

Baza edukacyjna Parku Krajobrazowego rozbudowana

 

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zakończył rozbudowę swojej bazy edukacyjnej. Z tej okazji 11 października br.  w siedzibie Parku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację przedsięwzięcia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, ośrodków kultury i szkolnictwa, wśród nich starosta gołdapski, Andrzej Ciołek. 

poniedziałek, 15 października 2012 07:24

Cuda natury w obiektywie

 

Starostwo Powiatowe w Gołdapi otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podjęcie działań z zakresu edukacji ekologicznej promujące środowisko naturalne i gospodarkę wodną. W ramach tego zadania przewidziano wydanie albumu przyrodniczego pod nazwą „Cuda natury w obiektywie”. 

piątek, 04 stycznia 2013 14:32

Sesja w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

 

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek uczestniczył w piątkowej (28 grudnia br.) sesji Rady Miejskiej w Gołdapi. Jej obrady rozpoczął podziękowaniem za pomoc finansową Gminy Gołdap przy  projekcie złożonym przez powiat gołdapski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda", gdyż uzyskanie tej dotacji jest kolejnym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami. Spotkanie stało się również okazją, by w imieniu wojewody Mariana Podziewskiego, starosta oraz przewodniczący Rady Powiatu wręczyli podziękowania Markowi Aleksandrowi Mirosowi, Władysławowi Frydrychowi i Stanisławowi Sawickiemu za pracę na rzecz sprawnego funkcjonowania sztabu kryzysowego. 

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, 17 grudnia 2012 r. dokonał strategicznej oceny wniosku złożonego przez powiat gołdapski - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N - ulica Kolejowa w Gołdapi wraz z budową ronda". Wiąże się to z pozyskaniem dotacji na budowę ulicy Kolejowej, przez którą prowadzi droga z centrum Gołdapi do dzielnicy uzdrowiskowej. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie: 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny. Wartość całkowita projektu wyniesie: 3 351 458,59 zł. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych: 2 346 021,00 zł. Dotacja wynosi zatem 70 % wartości projektu. Wkład własny - 1 005 437,59 zł - finansowany jest po połowie – z budżetów Powiatu Gołdapskiego i Gminy Gołdap. Realizacja projektu potrwa do 30 września 2014 roku. Modernizacji ulegnie 745,22 m ulicy kolejowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lipową i Przytorową do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 651. Inwestycja obejmie: roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, wykonaniem wymiany gruntu, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody powierzchniowej, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Lipowej, Przytorowej i Kolejowej, budowę wjazdów bramowych, oznakowanie poziome i pionowe. Uzyskanie tej dotacji jest kolejnym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy starostą gołdapskim Andrzejem Ciołkiem a burmistrzem Gołdapi – Markiem Mirosem. Oficjalne podpisanie umowy pomiędzy powiatem gołdapskim, reprezentowanym przez starostę gołdapskiego Andrzeja Ciołka oraz wicestarostę Ewy Bogdanowicz-Kordjak a Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackiem Protasem o dofinansowanie projektu miało miejsce 27 grudnia 2012 r.

 

(IO) 

poniedziałek, 19 listopada 2012 15:27

Budowa ul. Górnej oficjalnie rozpoczęta

 

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku budową drogi powiatowej nr 4806N – ulica Górna w Gołdapi. Oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, reprezentowanym przez Leszka Kowalewskiego a przedstawicielami firmy realizującej zamówienie publiczne odbyło się 15 listopada 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

 

Odbywająca się 25 października br. XXVII Sesja Rady Powiatu w Gołdapi rozpoczęła się miłym akcentem. Starosta gołdapski, Andrzej Ciołek oraz przewodniczący Rady Powiatu, Leszek Retel złożyli podziękowania osobom zaangażowanym w wydanie albumu przyrodniczego „Cuda natury w obiektywie”.

 

Ślubowanie, życzenia i śpiew – tak wyglądał Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Lisach. Święto miało też niezwykły charakter ze względu na to, iż szkoła w Lisach jest pierwsza niepubliczną szkołą podstawową w naszym powiecie. W uroczystym apelu, który odbył się 15 października 2012 r. uczestniczył starosta gołdapski – Andrzej Ciołek.

czwartek, 30 sierpnia 2012 10:45

Podpisano umowę na budowę ulicy Górnej

 

28 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wicemarszałkowie województwa warmińsko – mazurskiego Jarosław Słoma i Gustaw Brzezin oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek, wicestarosta Ewa Bogdanowicz-Kordjak i skarbnik powiatu Joanna Łabanowska podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4806N – ulica Górna w Gołdapi”.

Umowa dotyczy budowy ulicy Górnej o długości 348,5 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Żeromskiego. W celu podniesienia bezpieczeństwa dla pieszych zaprojektowano dodatkowe barierki w obrębie skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres: październik 2012 r. - lipiec 2013 r.

Wartość projektu wynosi 1 mln 759 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi 70% (1 mln 231 tys. zł). Wkład własny do projektu to ponad 527 tys. zł (30%). Powiat Gołdapski poniesie 15 % kosztów inwestycji. Gmina Gołdap przekazując Powiatowi na ten cel ponad 263 tys. zł. wspiera finansowo projekt również w 15%. 

 

M.M.

W związku z realizacją projektu pn.:
Wydanie albumu przyrodniczego  - Cuda natury w obiektywie,
zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają w swoich zbiorach fotografie przedstawiające walory naturalne ziemi gołdapskiej,
o ich bezpłatne udostępnienie.
Przekazane zdjęcia, po zweryfikowaniu i wyborze przez komisję, zostaną opublikowane w albumie i opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora. Każde ze zdjęć zostanie opisane w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
Fotografie powinny przedstawiać walory przyrodnicze ziemi gołdapskiej – jeziora, rzeki, lasy, puszcza, pola, łąki, rośliny i zwierzęta w aurze różnych pór roku.
Wszystkich chętnych prosimy o dostarczenie zdjęć na płycie CD lub DVD na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, do pokoju nr 33, z dopiskiem: „Album – Cuda natury w obiektywie” do dnia 6 sierpnia 2012 r.
Minimalna wielkość zdjęcia: 10 mln pixeli, rozszerzenie: tif lub jpg. Prosimy o dołączanie do zdjęć informacji zawierającej: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, krótki opis zdjęć w języku polskim oraz własnoręcznie podpisaną zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi do celów niekomercyjnych:
„Oświadczam, że jestem autorem przekazanych przeze mnie zdjęć. Wyrażam zgodę na ich wykorzystanie przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w niekomercyjnych publikacjach promocyjnych, w tym w albumie zdjęciowym pod nazwą „Cuda natury w obiektywie".”
 
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem.
 
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 087 615 44 04.
 
Projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2

Aktualności

Więcej aktualności...

Informacje z Powiatu

Inne numery informatora...
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

 
Nagroda Starosty Gołdapskiego Romincki Ryś
 
 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna