Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta


Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.
POŚWIADCZANIE ZAWIADOMIENIA O ZAMIARZE POZYSKANIA DREWNA Z LASU NIE STANOWIĄCEGO WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEZNACZENIE GRUNTU ROLNEGO DO ZALESIENIA Z FUNDUSZU LEŚNEGO
 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY

Formularz


DOKONYWANIE WPISU DO REJESTRU ZWIERZĄT ZALICZONYCH DO PŁAZÓW, GADÓW, PTAKÓW LUB SSAKÓW NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY
 

WYDAWANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW
 

WYDAWANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE KOPALIN POSPOLITYCH
 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
 

WYDAWANIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH
 

ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
 

USTALANIE ZASOBÓW UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, JEŻELI UDOKUMENTOWANE ZASOBY LUB PRZEWIDYWANA WYDAJNOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50 M3/H
 

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO
 
 
ZMIANA INWESTORA (PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ)
 

WYDAWANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
 

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
 

ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
 

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO 

 

 

 


Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (w przypadku wytwarzania odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacja, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów jest wyższa niż 1 tona odpadów niebezpiecznych rocznie albo wyższa niż 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne)
 

Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (jeżeli ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych jest wyższa niż 100 kg rocznie)
 
 

Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (jeżeli ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych nie jest wyższa niż 100 kg rocznie albo jest wyższa niż 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne)
 
 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 
 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 
 

Wpisanie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 
 

 
Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza
 

Przyjęcie do rejestru instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
 

 
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
 

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych
 
 

Wydanie lub wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
 
 

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

 

Formularz

Poprawiane: środa, 11 stycznia 2017 11:53

Aktualności

Więcej aktualności...

Informacje z Powiatu

Inne numery informatora...
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

 
Nagroda Starosty Gołdapskiego Romincki Ryś
 
 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna