NGO
Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan

NGOInformujemy, że dnia 9 marca 2014 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ,,Edukacja ekologiczna" złożona przez Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga z siedzibą w Żytkiejmach przy ulicy M. Konopnickiej 6/10 - tytuł zadania: ,,Eko-zabawnie, Eko-rodzinnie, Eko-edukacyjnie w Żytkiejmach". Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ulicy Krótkiej 1.  
 Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2015 r.   Do konkursu wpłynęło 20 ofert.    Lista w załączniku.      
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2015 r. - w załączeniu
Zapraszam na szkolenie na temat: REWOLUCJA W RACHUNKOWOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - FUNDACJE I STOWARZYSZENIA JAKO JEDNOSTKI MIKRO, które odbędzie się 8 października w Olsztynie. Szkolenie przeprowadzi p. Tomasz Wojtania w godz 10.00 – 15.00. DLACZEGO TO SZKOLENIE JEST WAŻNE Począwszy od 5 września 2014 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, obowiązują nowe zasady rachunkowości dla organizacji pozarządowych tj. m.in. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej. Z dniem tym przestają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,…
Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.” Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag stanowią załącznik do informacji. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy 15 września 2014 r. (poniedziałek) o godz.…
Zarząd Powiatu w Gołdapi napodstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) ogłasza:  otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2014 r. z zakresu: 1)        Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych. –  8 000 zł, 2)        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności  – 7 000 zł, 3)        Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca…
- projektu Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2014; Zmiany lub uwagi można było zgłaszać podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 30 października 2013 r. o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz drogą elektroniczną na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 30 października 2013 r. do godz. 13:00.  Konsultacje były realizowane na podstawie Uchwały Nr XLV/211/2010 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 września 2010 r. Zgodnie z uchwałą o konsultacjach Rady Powiatu w Gołdapi wyżej wymieniony projekt uchwały został zamieszczony na stronie…
środa, 16 października 2013 14:20

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 R.

Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.” Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag stanowią załącznik do informacji. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy 30 października 2013 r. (środa) o godz.…
  ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej”   1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) I. Informacje ogólne: 1.…
Do konkursu wpłynęło 18 ofert.   Lp. Organizacja Tytuł zadania publicznego Kwota wnioskowana Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)   Średnia punktacja   Kwota dotacji 1 Gołdapski Fundusz Lokalny Gołdapski Fundusz Stypendialny 5.000,- tak 75,50 5.000,- 2 Gołdapski Fundusz Lokalny Centrum wspierania aktywności społecznej w Gołdapi 5.000,- tak 74,25 5.000,- 3 Fundacja Puszczy Rominckiej Pamięci Fritza Skowronka – Piewcy Mazur 3.000,- tak 72,00 3.000,- 4 Fundacja Puszczy Rominckiej Ochrona nietoperzy w Puszczy Rominckiej 5250,- tak 71,75 5250 5 Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga Święto Sękacza w Żytkiejmach 7.000,- tak 70,75 7.000,- 6 Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie Organizacja XXV Mazurskiego Biegu Ulicznego dnia…
  - projektu Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2013; Zmiany lub uwagi można było zgłaszać podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 29 października 2012 r. o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi oraz drogą elektroniczną na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 30 października 2012 r.   Konsultacje były realizowane na podstawie Uchwały Nr XLV/211/2010 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 września 2010 r. Zgodnie z uchwałą o konsultacjach Rady Powiatu w Gołdapi wyżej wymieniony projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej www.powiatgoldap.pl i w…
  Zarząd Powiatu w Gołdapi napodstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) ogłasza:  otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2013 r. z zakresu: 1)        Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych. –  7 000 zł, 2)        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 6 000 zł, 3)        Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami – 5 000…
środa, 17 października 2012 07:28

Konsultacje Programu współpracy na 2013 r.

Zarząd Powiatu w Gołdapi zapraszaprzedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących  projektu „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.” Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag stanowią załącznik do informacji .
środa, 14 grudnia 2011 13:59

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2012

Zarząd Powiatu w Gołdapi napodstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) ogłasza:  otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2012 r. z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych. – 6 000 zł, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 6 000zł. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami – 3 000 zł. Promocja i organizacja wolontariatu…
Uprzejmie informuję, iż trwają prace nad przygotowaniem projektów uchwał, dotyczących: - Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012; - Określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.    Wobec powyższego serdecznie zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Gołdapskiego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 na spotkanie w dniu 25 października 2011 r. o godz. 16:30 (Sala nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap). Podczas spotkania będzie…
środa, 02 lutego 2011 07:49

Konkurs EUROLIDER 2011

„Do 18 lutego br. można nadsyłać zgłoszenia w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2011. MRR pragnie wyróżniać ludzi, którzy działają na rzecz lokalnego rozwoju i społeczności sięgając po Fundusze Europejskie. Nagrodą dla laureatów będzie sfinansowanie szkolenia lub szkoleń o łącznej wartości 8500 złotych.
Starostwo Powiatowe w Gołdapi organizuje szkolenie dla Uczniowskich Klubów Sportowych z terenu Powiatu Gołdapskiego, które odbędzie się 27.01.2011 o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi (sala nr 2) z zakresu omówienia wzoru oferty składanej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.  
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Aktualności

Więcej aktualności...

Informacje z Powiatu

Inne numery informatora...
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

 
Nagroda Starosty Gołdapskiego Romincki Ryś
 
 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna