Rada Powiatu
Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan

piątek, 27 sierpnia 2010 07:51

Rada Powiatu

Rada Powiatu.
Zadania Rady Powiatu w Samorządzie Terytorialnym
Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, za wyjątkiem kiedy sprawy rozstrzygane w referendum powiatowym. Kompetencje rady powiatu ściśle określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Skład Rady Powiatu
Warto wiedzieć, radny przed objęciem mandatu musi złożyć ślubowanie, które brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Uchwały Rady Powiatu
Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

Obrady Sesji Rady Powiatu
Rada Powiatu obraduje na sesjach, które powinny być zwoływane - zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym - nie rzadziej niż raz na kwartał. W praktyce jednak Rada Powiatu spotyka się raz, czasem 2 razy w miesiącu. Sesję zwołuje oraz jej przewodniczy przewodniczący rady powiatu, który organizuje również pracę rady.
 
 
 
 
Poprawiane: wtorek, 02 grudnia 2014 16:28
Więcej z tej kategorii: Rada Powiatu II kadencji »

Aktualności

Więcej aktualności...

Informacje z Powiatu

Inne numery informatora...
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

 
Nagroda Starosty Gołdapskiego Romincki Ryś
 
 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna