Zarząd Dróg Powiatowych
Dzisiaj jest: 7 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan

poniedziałek, 11 października 2010 06:39

Zarząd Dróg Powiatowych

Leszek Kowalewski - dyrektor
 
Adres:
ul. Gumbińska 2a
19-500 Gołdap
Dni i godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku
od 0700 do 1500
Telefon:
(087) 615-09-89
kom. 0-502-654-240
Fax:
(087) 615-09-89
 
Zarząd Dróg Powiatowych.
Status prawny
Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Gołdapi jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną w trybie i na warunkach określonych Uchwałą Nr V/11/2003 rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2003 roku.
Zarząd Dróg Powiatowych jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Zakres działania Zarządu Dróg Powiatowych określa ustawa z dnia 21 marca 1085 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z pźn. zm.).
Siedziba zarządu wraz z obwodem drogowym znajduje się przy ulicy Gumbińskiej 2a w Gołdapi. W trwałym zarządzie jest nieruchomość o powierzchni działki 0,3324 ha zabudowana dwoma budynkami.
Majątek ruchomy stanowią m.in.:
* samochód dostawczy z przyczepą
* samochód ciężarowy Kamaz z HDS
* ciągnik rolniczy z przyczepą
* samochód osobowy
* piaskarka P3
* 7 zestawów pługów odśnieżnych
* kosiarka rotacyjna
* beczkowóz do emulsji asfaltowej
* pilarki i podkrzesywarka
* kosiarka spalinowa
* zagęszczarka do gruntu
* drobny sprzęt warsztatowy
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi zarządza drogami o łącznej długości 280 km (w zaokrągleniu do 1 km), w tym 28 km ulic co stanowi 10% sieci.
Rozkład dróg zamiejskich pomiędzy poszczególne gminy powiatu jest następujący:
* Gmina Banie Mazurskie - 89 km
* Gmina Dubeninki - 59 km
* Gmina Gołdap - 104 km
Nawierzchnię bitumiczną posiada 57% dróg zamiejskich i 64% dróg miejskich.
W ciągach drogowych znajduje się 35 obiektów mostowych, w tym 29 mostów i 6 wiaduktów.
Interesantów przyjmujemy w każdy dzień pracy w godzinach od 700 do 1500.
Każde zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Dotyczy to zwłaszcza umieszczania reklam, a także innych działań w pasie drogowym. Za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi pobiera opłaty zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary 10-krotnie większe.
Zarząd Dróg Powiatowych przekazuje w załączeniu zestaw stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w powiecie gołdapskim. Stawki te zostały uchwalone Uchwałą Rady Powiatu w Gołdapi nr XVI/100/2004 z dnia 31 marca 2004 r. Poniższe stawki zaczęły obowiązywać z dniem 5 maja 2004 r.
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI
(obowiązujący od dnia 28 stycznia 2004 roku)
 
KIEROWNIK

1

Księgowa

1

 Obwód Drogowy Nr 1 w Gołdapi - 4   etaty
 1. Majster
 2. Robotnik wykwalifikowany
 3. Robotnik wykwalifikowany
 4. Robotnik wykwalifikowany
 5. Robotnicy z robót publicznych (5     etatów)
 
RAZEM: 6 ETATÓW
 
Wykaz dróg powiatowych zamiejskich w powiecie gołdapskim (stan na 2003 r.)
 
nr

przebieg
(poza powiatem - w nawiasach)

długość w km
na terenie powiatu

123 (Budry) - Mieduniszki - Rapa 6,20
125 dr. woj. nr 650 - Miczuły 3,16
126 Banie Mazurskie - Rapa - granica Państwa 10,98
127 Banie Mazurskie - Ściborki 10,53
128 Rapa - Żabin - Jany 13,29
129 Banie Mazurskie - Rogale 7,46
130 Jagoczany - granica Państwa 4,82
131 Rogale - Mażcie 8,39
132 Surminy - Rożyńsk M. - Juchnajcie 7,56
133 Banie Mazurskie - Gąsewo - (Sołdany) 7,20
134 Dąbrówka Polska - Grodzisko 4,97
145 (Jakunówko) - Budziska Leżne - Mieczówka 1,90
146 Lisy - Kierzki - Kalniszki 11,24
401 Gołdap - Mażucie 7,57
403 Gołdap - Niedrzwica 4,55
404 Jany - Gołdap 11,08
405 Skocze - Bałupiany 8,45
407 Nowosady - Boćwinka 12,10
408 Boćwiński Młyn - Most 0,50
409 Rożyńsk - Grabowo 2,80
410 Boćwinka - (Duźy) 2,80
414 Grabowo - Dunajek - (Wierzbianka) 6,00
415 (Pogorzel) - Wilkasy - Grabowo 10,82
416 Gołdap - Kamionka 9,20
417 Kozaki - Wilkasy 7,10
418 Górne - Zawiszyn 11,30
419 Pluszkiejmy - Boćki 3,40
420 Dubeninki - Błąkały 7,35
421 Żabojady - Linowo 2,10
422 Błąkały - Błędziszki 1,86
423 Błąkały - Żytkiejmy 14,88
424 Żytkiejmy - Rakówek 6,90
425 (Przerośl) - Dziadówek 3,90
426 (Filipów) - Linowo 2,95
434 Cisówek - (Przerośl) 1,70
435 Białe Jeziorki - (Rakówek) 2,00
438 Dubeninki - (Filipów) 4,94
440 Dzięgiele - (Garbas) 6,00
443 Nasuty - (Wężewo) 2,20
 

SUMA

252,15

Ulice powiatowe w mieście Gołdap
Lp. Nazwa Długość
ulicy (m)
Powierzchnia
jezdni
Powierzchnia
chodników
Suma
1 Armii Krajowej 645,5 4066,5 700 4766,5
2 Bagienna 471,6     0
3 Chopina 266,5     0
4 Cicha 143     0
5 Cmentarna 930     0
6 Dolna 164     0
7 Górna 340     0
8 Jaćwieska 308 2094,4 1392,8 3487,2
9 Jesionowa 115     0
10 Jeziorowa 900     0
11 Klonowa 58,5     0
12 Kolejowa 826 6645 3699 10344
13 Kombatantów 498 658 1399 2057
14 Konstytucji 3-go Maja 2650     0
15 Kościuszki 706 3155 2802,4 5957,4
16 Krótka 60 432 204,6 636,6
17 Krzywa 180     0
18 Leśna 289     0
19 Lipowa 558 304 3942,9 4246,9
20 11-go Listopada 237,5     0
21 ��czna 429,2     0
22 Łokietka 118,5     0
23 1-go Maja 1370 10228 2169,9 12397,9
24 Malarska 187 1061 569,1 1630,1
25 Mała 187,5     0
26 Matejki 129,7     0
27 Mazurska 115 575 310,5 885,5
28 Mereckiego 162     0
29 Mickiewicza 187,5     0
30 Nadbrzeżna 355     0
31 Okrzei 492     0
32 Osiedle I 1044     0
33 Pagórkowa 269,7     0
34 Partyzantów 1012,5 800 2165 2965
35 Plater 137,5 902,5 990 1892,5
36 Podgórna 138,5 776,5 155,4 931,9
37 Popiełuszki 108,5 542,5 151,9 694,4
38 Przytorowa 547 3503,5 962,5 4466
39 Reymonta 180     0
40 Słoneczna 180,5 1119,1 759,2 1878,3
41 Sosnowa 371,7     0
42 Sportowa 419,9     0
43 Szkolna 221     0
44 Sikorskiego 427,5 2538 2378,2 4916,2
45 Świerkowa 798,5 6590 0 6590
46 Tatyzy 115,5     0
47 Ustronie 824,5     0
48 Warsztatowa 138,2     0
49 Wąska 175 885,5 190 1075,5
50 Wczasowa 109     0
51 Wiosenna 322,5     0
52 Wileńska 427,5     0
53 Wolności 355,4 2665,5 3257,2 5922,7
54 Wysoka 269     0
55 Zatorowa 830,5     0
56 Zielona 170,5     0
57 Zwycięstwa 487,5 4203,2 3303,2 7506,4
58 Żeromskiego 3730 24991 2378,6 27369,6
59 Źródlana 297     0
 

SUMA

28188,9 78736,2 33881,4 112617,6
Poprawiane: poniedziałek, 18 października 2010 12:52
Widok dla niedowidzących
Szukaj

formularze do pobrania

Ankieta satysfakcji klienta

Logo powiatu goldapskiego - informacje

 

konsultacje społeczne

 

link do aplikacji "Bezpiecznie nad wodą"

Reklama
Reklama
Reklama

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Stacja meteorologiczna